Top
Hotline Hotline 08 8821 5656
ceo@tontue.com ceo@tontue.com

DỊCH VỤ IT - SỬA CHỮA BẢO TRÌ

Tôn Tuệ Technology chuyên cung cấp các gói dịch vụ như sau:
  • Gói dịch vụ IT chuyên nghiệp.
  • Gói dịch vụ IT bán chuyên nghiệp.
  • Gói dịch vụ IT theo giờ.
  • Gói dịch vụ IT quản trị hệ thống Server (máy chủ).